Segur que més d'una vegada us ha molestat el reflex del vidre intentant mirar allò que hi ha darrera seu. Aquesta reflexió és deguda a una llei natural que dificulta la visió dels objectes exposats darrera el vidre. Per sol.lucionar aquest "problema" disposem de  vidre anti-reflectant que evita els reflexos i reprodueix exactament la gama de colors dels objectes a emmarcar.

- Vidre museu amb un 99% de protecció UV que ofereix protecció de conservació evitant la descoloració de la peça a emmarcar.

- Vidre anti-reflectant amb un 70% de protecció UV i amb un gran nivell de transperència i amb una reproducció exacte dels colors de la peça a emmarcar.

El camp d'aplicació d'aquests tipus de vidre és molt important oferint una experiència visual de qualitat superior.