Xavier Urtiaga a la Sala d'exposicions ART32 de Torelló

26.06.2018 17:45